Demo khoá học tại Thanhsoft

Khoá lập trình winform Online

Mã khoá:KH01 - Học phí:2,200,000

Bạn là sinh viên, bạn là người đã đi làm, bạn muốn học ngôn ngữ lập trình C# để viết phần mềm desktop như: quản lý nhân sự, tiền lương, bán hàng, phần mềm quản lý,... các loại? Bạn có thể chọn học khoá này!

Khoá học lập trình winform C# là khoá học giảng dạy từ cơ bản->nâng cao, dành cho mọi đối tượng bắt đầu học lập trình, và cả những đối tượng cần hệ thống hoàn chỉnh kiến thức lập trình C#

Trải qua khoá học, bạn hoàn toàn tự tin về kiến thức và kỹ thuật code của mình, đăng ký khoá học ngay để bắt đầu học tập

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình Website ASP.NET Online

Mã khoá:KH02 - Học phí:2,200,000

Bạn là sinh viên, bạn là người đã đi làm, bạn muốn học ngôn ngữ lập trình ASP.NET để viết phần mềm ứng dụng website như:web giới thiệu doan nghiệp, hay các ứng dụng quản lý nhân sự, tiền lương, bán hàng, phần mềm quản lý,... các loại trên nền web? Bạn có thể chọn học khoá này!

Khoá học lập trình ASP.NET( C# ) là khoá học giảng dạy từ cơ bản->nâng cao, dành cho mọi đối tượng bắt đầu học lập trình web, và cả những đối tượng cần hệ thống hoàn chỉnh kiến thức lập trình 

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá học theo dự án phần mềm quản lý công việc từ A-Z

Mã khoá:KH03 - Học phí:5,000,000

Khoá lập trình phần mềm theo dự án từ A-Z là khoá học thiết kế và giảng dạy mô phỏng theo 1 dự án, hoàn chỉnh mọi công đoạn, giảng viên và học viên cùng phân tích cơ sở dữ liệu, lựa chọn mô hình code, tiến hành các bước từ A-Z

Học qua video quay sẵn: 2,000,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình website theo dự án từ A-Z

Mã khoá:KH04 - Học phí:5,000,000

Khoá học lập trình website theo dự án từ A-Z là khoá học được thiết kế dạng cho mọi đối tượng yêu thích lập trình website bằng ASP.NET. Khoá học sẽ mô phỏng 1 dự án và hướng dẫn lập trình các bước theo dạng "cầm tay chỉ việc".

Học bằng video quay sẵn: 2,000,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khóa viết phần mềm quản lý thông tin đảng viên qua video A-Z

Mã khoá:KH06 - Học phí:1,500,000

Khóa hướng dẫn viết phần mềm quản lý thông tin đảng viên là khóa học từ A-Z, minh họa cụ thể dự án thực tế cho 1 cơ quan thuộc UBND

Khóa học phù hợp với người đang phục vụ ở các bộ phận đoàn thể, bộ phận thuộc cơ quan nhà nước, hoặc các cá nhân có nhu cầu học để nắm bắt các công đoạn viết phần mềm

Khóa học sử dụng 100% DevExpress, với công nghệ ADO.NET, mô hình code 2 lớp, dễ hiểu và trực quan, dễ dàng nâng cấp

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá học viết phần mềm quản lý bán hàng từ A-Z

Mã khoá:KH08 - Học phí:2,000,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá học lập trình phần mềm bằng WPF

Mã khoá:KH09 - Học phí:1,000,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình ASP.NET MVC4 mã aspx

Mã khoá:KH10 - Học phí:700,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình ASP.NET MVC4 mã Razor

Mã khoá:KH11 - Học phí:700,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao

Mã khoá:KH12 - Học phí:700,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp

Khoá lập trình PHP với Zenframework

Mã khoá:KH13 - Học phí:700,000

Đăng ký video: 0908.450.457, fanpage:https://www.facebook.com/videosharp